torsdag 22 september 2011

måndag 19 september 2011

lördag 17 september 2011

tisdag 13 september 2011

måndag 12 september 2011

Grunden..

..för utvecklandet av vår kunskap ligger i upplevelsen och användningen av utemiljön. I empiriska studier av biologiundervisningen visade det sig det sig att 65 procent av lärarna inte klarade av att genomföra utomhusaktiviteter. Bristen på lämpliga områden att utföra aktiviteterna i var det enda hinder som denna studie visade ett signifikant samband med.

Enligt amerikansk forskning leder också aktiviteter i landskapet till arbetsglädje. Besök i naturområden har klara statistiska samband med en bättre funktion på arbetsplatsen och högre tillfredsställelse med fritiden. Dessutom visade studien att ointressanta platser kräver koncentration och tömmer oss på mental energi, vi blir stressade. Elever föredrog sammanhållna utemiljöer med viss komplexitet, läsbarhet och hemlighetsfullhet.

Tvärkulturella studier kring människors uppfattning av landskap och parker uppvisar i detta avseende en samstämmighet om hur en, för människans välbefinnande, optimala omgivning bör se ut: skydd och utsikt, halvöppna landskap med inslag av koja och skate.

gammla teckningar