söndag 9 mars 2014

I Ching. Att bekämpa det onda.

43. KUAI / UTBROTTET (BESLUTSAMHETEN)
Tui uppe, det glättiga, sjön
Ch´ien nere, det skapande, himlen
Hexagrammet betyder å ena sidan ett utbrott efter en längre tids stegrande spänning, som när en flod stiger och bryter igenom dammarna eller som när ett skyfall strömmar ned. När det gäller människans förhållanden avser  det å andra sidan den tid då det obetydligas inflytande avtar, och en beslutsam handling utlöser en förändring av förhållandena. Hexagrammet tillhör den tredje månaden (april-maj)

OMDÖMET
Genombrottet.
Beslutsamt måste man tillkännage saken
vid konungens hov.
Den måste förkunnas i enlighet med sanningen. Fara!
man måste underrätta sin egen stad.
Det är inte främjande att gripa till vapen.
Det är främjande att företa sig något.
Om så mycket som en lågsinnad person har dominerande ställning i sin stad kan han förtrycka de upphöjda. Om så bara en passion nästlar sig in i hjärtat kan den omtöckna förståndet. Passion och förnuft kan inte existera ihop, och därför måsta man kämpa om man vill att det goda ska få råda. Det finns nu vissa regler för det godas beslutsamma strid mot det onda, som man måste ta hänsyn till om man vill ha framgång. 1. Beslutsamhet måste bygga på en förening av styrka och vänlighet. 2. en kompromiss med det onda är inte möjlig; det måste under alla förhållanden öppet brännmärkas. Inte heller får man skyla över sina egna passioner och fel. 3. Man får inte kämpa direkt med hjälp av våld. Där det onda har brännmärkts vill det gripa till vapen, och gör man det den tjänsten att slå igen drar man det kortaste strået, eftersom man då själv snärjer in sig i hat och i lidelser. Därför gäller att börja med sitt eget hus: att man personligen aktar sig för de brännmärkta felen. Det ondas vapen blir trubbiga av sig själva när de inte finner någon motståndare. Likaså får man inte bekämpa egna fel direkt. Så länge man slåss med dem vinner de. 4. Bästa sättet att bekämpa det onda är att energiskt gå in för det goda.

BILDEN
Sjön har stigit upp till himlen:
bilden av utbrottet.
Den upphöjde skänker rikedom till dem där nere 
och är rädd för att dröja vid sin dygd.
När sjöns vatten har stigit upp till himlen kan man befara ett skyfall. Den upphöjde tar varning av detta och förebygger ett våldsamt sammanbrott medan tid är. Den som försöker samla rikedomar bara för egen räkning utan att tänka på andra upplever med säkerhet hur hans verk störtar samman. Ty på allt samlande följer ett skingrande. Därför skingrar den upphöjde redan medan han samlar. Likaså är han mån om att inte fastna i envishet när han utvecklar sin karaktär utan i stället hålla sig mottaglig för intryck genom ständig , sträng självrannsakan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar