tisdag 16 december 2014

Den som inte hoppas

Den som inte hoppas
skall inte förtvivla.
Den ska inte tvivla
som ingenting tror.
Men den som söker mening
ger draken dess etter
och riddaren hans svärd.

Flingorna lägger sig mjukt
till ro i dödens driva.
Lågorna flätar sig muntert
i livets eld.
Som flingornas lek därute
och lågornas på härden
har livets lek sin mening
i meningslöshet.

Ej öde men kombinationer,
virvlar och världsvindsdrifter.
Ej kamp men kampens växling.
Ej orätt eller rätt.
Låt elden smälta drivan.
Låt drivan släcka elden:
Liv, var är nu din mening?
Liv, var är nu din udd!

Två föräldralösa barn
var hjärtat och själen,
en bror och en syster,
och hon var i moders ställe.
-- Så vagga mig av och an,
min syster och moder.
Sjung visan för mig,
den ändlösa visan.

Gunnar Ekelöf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar